หจก.ซี.เจ.เจนเนอรัล ซัพพลาย

ก๊อกน้ำ(รมดำ)

       การรมดำ (Blackening) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการป้องกันการผุกร่อนของโลหะ ซึ่งนิยมทำกันมากในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา โดยมีหลักการที่สำคัญคือ การทำผิวของโลหะให้เป็นออกไซด์สีดำติดแน่นอยู่บนโลหะนั้น ฟิล์มออกไซด์ที่เกิดบนผิวโลหะจะมีความหนาของออกไซด์ประมาณ 1.3 ถึง 3.0 ไมครอน ซึ่งเป็นฟิล์มออกไซด์ที่มีความหนาและสวยงาม คงทนต่อความร้อนตลอดจนถึงการป้องกันสนิมได้ดีพอสมควร หากได้รับการดูแลรักษาอยู่เสมอ โดยสีดำที่เกิดขึ้นจะมีความเข้มของสีแตกต่างกันไป คือ สีดำ (black) สีดำแกมน้ำเงิน (blue black) หรือสีน้ำเงินเข้ม (dark blue) ซึ่งขึ้นอยู่กับกรรมวิธีและสารเคมีที่ใช้ ส่วนโลหะที่นิยมมากในการนำมารมดำ ได้แก่ เหล็ก รองลงมาคือ ทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม เงิน ตลอดจนสแตนเลส วิธีรมดำด้วยสารเคมี มีอยู่ 3 วิธีการคือ วิธีที่ 1 การรมดำแบบต้มในน้ำยา วิธีที่ 2 การรมดำแบบจุ่มในน้ำยา วิธีที่ 3 การรมดำแบบทาด้วยน้ำยา

 

 

แสดง 1-4 จาก 4 รายการ