หจก.ซี.เจ.เจนเนอรัล ซัพพลาย

บทความ

นโยบายการซื้อสินค้า

27-06-2561 06:08:16น.

นโยบายการซื้อสินค้า 

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้

 

สั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์

วิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา มีขั้นตอนดังนี้

1.คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการ ตามด้วยคลิกปุ่ม “สั่งซื้อ/order

2.ใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการ

3.หากมีสินค้าหลายรายการให้คลิกที่ปุ่ม “เลือกสินค้าเพิ่ม”

4.เมื่อได้สินค้าตามต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ชำระเงิน”

5.เลือกหัวข้อ “สั่งซื้อสินค้าโดยไม่เป็นสมาชิก” หรือ “สมัครสมาชิก”

6.กรอกข้อมูลในการจัดส่ง

7.เลือกวิธีการโอนเงิน ตามด้วยปุ่ม “สั่งซื้อสินค้า”

 

สั่งซื้อด้วย email

มีขั้นตอนดังนี้

·         ส่ง Email พร้อมรายการของสินค้าที่ต้องการ สั่งซื้อไปยัง [email protected]

·         เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์สั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระกลับไปภายใน 1 ชั่วโมง 

 

หมายเหตุ: เวลาทำการของการตอบ email วันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 . เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์  

ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 0-2441-5062 เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ 

 

หมายเหตุ: เวลาทำการของการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ วันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

 

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

·         ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น

·         ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ 100 บาท หรือ 10%

·         บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

 

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2441-5062

หรืออีเมล์ [email protected]

 

 

นโยบายการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1.ช่องทางการชำระเงิน

·         โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้:

          ธ.กสิกรไทย สาขาศาลายา#578-205871-3 ชื่อบัญชีนายวิชัย ศรีสหการ

          ธ.กรุงเทพ สาขาพุทธมณฑล#247-0-76910-6 ชื่อบัญชีนายวิชัย ศรีสหการ

          ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศาลายา#316-2-85861-4 ชื่อบัญชีนายวิชัย ศรีสหการ

·       ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ Online Payment [กำลังดำเนินการอยู่]

 

 2. ยืนยันการชำระเงิน
เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

·         ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 0-2441-5063

·         ส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น scan ของใบโอนเงิน, print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน    Internet Banking) ไปยัง [email protected]
โดยระบุหมายเลขสั่งซื้อ (xx-xx-xxxx) มาด้วย

 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทาง online ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

 

3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน
24  ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-5062 ภายในวันและเวลาทำการ

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

·         บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

·         บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป 

·         เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปทาง Email

 

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

·         ส่ง EMS  โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ค่าจัดส่งสินค้าทาง EMS เป็นดังตาราง (ดูที่การจัดส่งสินค้า)

·       ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน

·       บริการพนักงานส่งสินค้า เฉพาะเขตกรุงเทพ สินค้าถึงมือท่านภายใน 2 ชั่วโมง ค่าจัดส่ง  ฟรี หากมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 10,000บาทขึ้นไป

·       บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน (ตามที่ลูกค้าแจ้งมา,ค่าส่งสินค้าเรียกเก็บปลายทาง)

 

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

·       บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่ เกิดขึ้น

·       เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

·       ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว

·       ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

 

นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

·         กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อคืนสินค้าภายใน 7  วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า

·         ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่นส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)

·         สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ

·         เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

 

ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ 

0-2441-5062,08-6390-1435

 

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
  • บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
  • บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น 

 นโยบายการรับประกันสินค้า

สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ [www.cjnutty.com] มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 2ปี เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมีช่องทางติดต่อดังนี้

0-2441-5062,08-6390-1435

 

เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้

1. ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม

2. ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน

3. ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้งสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

  1. สินค้าหมดประกัน
  2. ไม่มี Void ของทางบริษัท
  3. Void ของบริษัทฯ ฉีกขาด
  4. สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หน้าจอมีรอยขูดขีด
  5. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข