เปิดเวบเมื่อ 20/05/2549
ปรับปรุงเวบเมื่อ 25/03/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 363
Save money today We have a difference.
Email:cjwichai@gmail.com / ID Line:cjwichaiบทความ
Total: 6:               
 
    
นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ (อ่าน 4905)
แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ เว็บไซต์ [www.cjnutty.com] ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินกา...
นโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายความเป็นส่วนตัว (อ่าน 20085)
“Privacy Policy”นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ หจก.ซี.เจ. เจนเนอรัล ซัพพลาย/www.cjnutty.comPrivacy Policy of C.J.GENERAL SUPPLY/ WWW.CJNUTTY.COMจัดทำเมื่อวันที่ 24/9/52           หจก.ซี.เจ.เจนเนอรัล...
Download
นโยบายการซื้อสินค้านโยบายการซื้อสินค้า (อ่าน 6265)
นโยบายการซื้อสินค้า  ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้   สั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์ วิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา มีขั้นตอนดังนี้ 1.คลิกเลือกสินค้าที่ต้อ...
การจัดส่งสินค้าการจัดส่งสินค้า (อ่าน 23044)
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า :1.ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ กทม.และเขตปริมณฑล หากสั่งซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทขึ้นไป  ทางห้างฯพร้อมให้บริการจัดส่งให้ฟรี! หากสั่งซื้อสินค้าไม่ครบ อาจใช้วิธีจัดส่งดังนี้ :            ...
Download
ข้อมูลการเปลียนสินค้าข้อมูลการเปลียนสินค้า (อ่าน 43290)
ข้อมูลการเปลี่ยนคืนสินค้า : ทางห้างฯ เรายินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วัน หากสินค้าชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่งหรือชำรุดเนื่องจากการใช้งาน (ภายในกำหนด)  โดยสินค้าที่ส่งคืนจะต้องมีเอกสารใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี กำกับมาด้วย   ซึ่งท...
Download
"นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท""นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท" (อ่าน 4185)
 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต [www.cjnutty.com] จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูล...